True Human Resource  
True HRM Prestation
Stöd för målhantering och utvecklingssamtal
True HRM Kompetens
Stöd för kompetensförsörjning
True HRM Rekryt
HRM_rekryt
Extern CV-databas och rekrytering
Exempel på fördelar som är till direkt nytta för varje linjechef eller personalman
Tydlighet och enkelhet för chefer

Med sin tydliga och innovativa utformning förenklar True HRM för chefer att utöva sitt ledarskap. Dialogerna är utformade så att linjechefer och medarbetaren själv kan underhålla data samt att följa upp resultaten. Detta är möjligt tack vare en hög grad av självbetjäntning och ansvarsdelegering.

Verktyget är ursprungligen framtagen i samarbete med SEB-koncernen, där den nu används av mer än 10 000 medarbetare världen över.

  • Få tydlig bild av rapporteringsvägar och linjeorganisation i hela koncernen
  • Direkt ta reda på bakgrund och CV för enskilda anställda
  • ”Zooma” in på viss chef och ta fram fakta om hur väl ledarskapet är skött i form av förd dokumentation (belöningsstruktur, utvecklingssamtal, individuella mål, utvecklingsplaner, kompetensgap mm)
  • Inför ett möte ta fram en fotokarta över alla anställda på en viss enhet
  • Identifiera personer som har viss kompetens på viss nivå eller vissa kombinationer av kompetens
  • Ta fram ögonblicksstatistik om demografi, utbildningsnivå eller kompetens för hela eller delar av företaget