True Human Resource  
Support
Personlig kontakt Personlig hjälp och snabb support via telefon och mail. Vi erbjuder alltid en personlig kontaktperson med backup vid händelse att din kontakt inte är tillgänglig.
Kompetent bemötande Vi och våra nära partners besitter en mycket hög kompetens inom strategisk HR.
Flexibilitet Vår support är flexibel och kostnadseffektiv för att möta olika behov och växa med verksamheten krav.
Produkten
Öppen lösning Källkod kan göras tillgänglig för kund.
Marknadsledande teknik Enkel arkitektur med standard serverkomponenter från MS (IIS/SQL Server).
Välbeprövat och stabil Stabil kodbas med dokumenterad säkerhet och prestanda hos flera stora kunder.
Affärsidé och ledstjärnor
Vi utvecklar och erbjuder 100% webbaserade lösningar inom Talent Management, med marknadsledande kundvärde inom strategisk HRM, för att ge användare affärsfördelar genom ökad konkurrenskraft.

Lösningarna stödjer hanteringen av humankapitalet, så att chefernas arbete med att leda och utveckla sina medarbetare kan ske effektivt och att medarbetarna har tillgång till information om vad som förväntas av dem. Genom innovativa och tydliga funktioner för strategisk kompetensförsörjning stöttar vi verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft.

Utmärkande för TrueHRMs webbapplikationer är enkla dialoger med stora anpassningsmöjligheter beroende på användare/roll. Självbetjäning och uppföljningsmöjligheter är andra ledstjärnor i våra applikationer.

Lösningarna är tekniskt utformade för att samtidigt medge en bra prestanda och en kostnadseffektiv drift/förvaltning. Systemets olika delar är fullständigt integrerade på databasnivå vilket ger mycket snabba responstider samt möjligör långtgående synergieffekter mellan de olika modulerna.