True Human Resource  
  Strategisk HR och HRM
Synliggör högpresterande medarbetare och andra nyckelpersoner
Hitta rätt kompetens snabbare, dvs den som era kunder söker
Följ upp nyckeltal och ge feedback till direktrapporterande chefer kopplade till utvecklingssamtal/medarbetarsamtal
Få till stånd en prioritering av de verkliga kompetensbrister vid utbildningsplanering
Möjligör kontinuerlig mätning och analys av rekryteringsbehovet
  Morgondagens lösningar
inom HCM!

Kompetensinventering, kompetenskartläggning och kompetensanalys

Talent management,
successon management och performance management

Hjälp dina anställda bli framgångsrika
bli kund

Maila oss på info@true.se för mer information
samt möjligheten att få en demo
och själv prova verktyget under en period. »

punkt Minska risken att nyckelpersoner lämnar »
I dess ovissa tider tvingas många företag till obehagliga beslut som att genomföra personalneddragningar. Samtidigt är det fullt naturligt att varje medarbetare ställer sig frågor inför framtiden och överväger sin egen fortsatta karriär. Särskilt nyckelpersoner ser sig omkring efter nya utmaningar när lojalitetsbanden luckras upp. Att göra sig av eller tappa fel personer kan få ödesdigra följder när konjekturen vänder. Genom att i god tid identifiera och motivera dessa medarbetare minskas riskerna för detta betydligt. Med ersättarplanering kan dessutom skadeverkningarna begränsas.
punkt Därför satsar vi på stöd för Smartphones »
När redan idag många mobiltelefoner är utrustade med kraftfulla webbläsare dröjer det troligtvis inte länge innan en betydande andel av allt skärmarbete genomförs på dessa. Exempelvis kan en kompetensökning ske direkt på plats när någon frågeställning kräver att en expert konsulteras, utvecklingssamtalet kan dokumenteras från valfritt fikaställe osv. Det här kommer att innebära stora problem med traditionellt utformade applikationer som ofta kräver en stor högupplöst skärm för att kunna användas effektivt.
punkt Vår målsättning med Ajax/Web 2.0 »
Att ytterligare förbättra användarnas upplevelse samt ge våra kunder ett verktyg som underlättar snabbt framtagande av resultat är en centrala målsättningar i vår produktutveckling. Ajaxtekniken ger både rikare och snabbare användargränssnitt än vad som varit möjligt tidigare. Vi har exempelvis börjat använda Excel-liknande funktionalitet för att snabbt redigera tabeller utan några omladdningar av innehållet.
punkt Hur verktyget via kärnprocesser ger bättre prioritering av kompetensutveckling »
Efter det att man börjat analysera olika aspekter av kompetensgap inställer sig frågan: Vilka gap ska vi åtgärda först? För att få svar på denna fråga är det lämpligt att utgå från verksamhetens kärnprocesser som utgör de mest kritiska delarna av verksamheten. Genom att på ett strukturerat sätt bryta ner kärnprocesser i aktiviteter och vidare koppla dessa mot roller och kompetenser kan man få en bra överblick om vilka brister som är viktigast och mest lönsamma att åtgärda.